Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ασθενών και Φίλων Πασχόντων από Οικογενή Υπερχοληστερολαιμία

22 Φεβρουαρίου 2016: Σε συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποίησε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών και Φίλων Πασχόντων από Οικογενή Υπερχοληστερολαιμία στις 13 Δεκεμβρίου 2015, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου συγκροτήθηκε σε σώμα, με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Παλλίδης Αθανάσιος Πτυχιούχος Νοσηλευτής του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. και φοιτητής του τμήματος της Διαιτολογίας.
Αντιπρόεδρος: Γκοντόρας Νικόλαος Νοσηλευτής στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.
Γραμματέας : Διαμάντη Δέσποινα  
Ταμίας: Δώρα Μάγγου  
Μέλη Δ.Σ. : Καπέρδας Θεόδωρος  
Καπέρδας Σπυρίδωνας  
Κωστάκου Πέγκυ Kαρδιολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας –Θριάσιο.

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών και Φίλων Πασχόντων από Οικογενή Υπερχοληστερολαιμία με τον διακριτικό τίτλο «LDL», είναι ένας μη κερδοσκοπικός Σύλλογος με πρωταρχικό σκοπό τη διεκδίκηση και παροχή κάθε δυνατής επιστημονικής, κοινωνικής, οικονομικής και ηθικής συμπαράστασης προς τους ασθενείς που πάσχουν από οικογενή υπερχοληστερολαιμία και τις οικογένειές τους.

Στο πλαίσιο της δράσης του, ο Σύλλογος έχει δημιουργήσει έναν εξειδικευμένο ιστότοπο (www.ldlgreece.gr) μέσω του οποίου επιδιώκει την ενημέρωση και την κάθε μορφής πληροφόρηση του γενικού πληθυσμού, αλλά και ειδικότερα όσων έχουν σχέση με τη νόσο, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν για αυτή την «κρυφή» ασθένεια, που ταυτόχρονα είναι τόσο απειλητική για τη ζωή.

Βασική αποστολή του Συλλόγου είναι η συμμετοχή και η συνεργασία με επιστημονικούς οργανισμούς ή οργανώσεις, καθώς και με άλλους συλλόγους και συναφείς φορείς, οι οποίοι ασχολούνται με κάθε τρόπο με το ζήτημα της οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πάθησης με νέες βελτιωμένες μεθόδους θεραπείας, διάγνωσης και ανίχνευσης φορέων της νόσου. Ταυτόχρονα, ο Σύλλογος μάχεται για την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών και τη διεκδίκηση από το κράτος της έμπρακτης και συνεχούς συμπαράστασης προς τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ασθενών και Φίλων Πασχόντων από Οικογενή Υπερχοληστερολαιμία, αλλά και τη νόσο, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου: https://www.ldlgreece.gr