Νέο διοικητικό συμβούλιο για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ασθενών και Φίλων Πασχόντων από Οικογενη Υπερχοληστερολαιμια από 21 Νοεμβρίου 2021

Σε συνέχεια της Γενικής συνέλευσης πού πραγματοποίησε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών και Φίλων Πασχόντων απο Οικογενη Υπερχοληστερολαιμια στις 21 Νοεμβρίου 2021 , το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου συγκροτήθηκε σε σώμα, με την παρακάτω σύνθεση:

  • Πρόεδρος:  Πεσίνης Κωνσταντίνος
  • Αντιπρόεδρος: Παλλίδης Αθανάσιος
  • Γραμματέας: Κρυτσωτάκη Μάντυ
  • Ταμίας: Μάγγου Δώρα

 

Μέλη Δ.Σ.:

  • Κωστάκου Πέγκυ
  • Κολοβός Αθανάσιος
  • Διαμαντή Λίστα