ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ

Στις 9 Ιουνίου 2015 και στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης “Μέτρα ανακούφισης για τα ΑΜΕΑ”, ο σύλλογος συμμετείχε εκφράζοντας τις απόψεις του.

Μπορείτε να το δείτε στο:

http://www.opengov.gr/minlab/?c=2780