Πρόσκληση των μελών του Σωματείου σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το καταστατικό, καλούνται τα μέλη του σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ», σε έκτακτη Γενική Συνέλευση και προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση και οι Εκλογές του συλλόγου θα γίνουν:
ΗΜΕΡΑ: 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (ημέρα Κυριακή)
ΧΩΡΟΣ: Στα γραφεία του Συλλόγου Λυκούργου 9, ΟΜΟΝΟΙΑ (στον τέταρτο όροφο).
ΩΡΑ: 11.00 π.μ. – 13.00 μ.μ.

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας στη Γενική Συνέλευση και στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει:

Θέμα 1 ο : Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Θέμα 2 ο : Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 3 ο : Προγραμματισμός της μελλοντικής δράσης του σωματείου.

Με την λήξη της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει ψηφοφορία για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το καταστατικό, εκλέγονται επτά (7) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά και για την Εξελεγκτική Επιτροπή τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά.

Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής οφείλουν, σύμφωνα με το καταστατικό, να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους, εγγράφως, με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας το αργότερο μέχρι τις 08-06-2018 στη Γενική Γραμματέα του σωματείου μας κ. Διαμάντη Δέσποινα (τηλ. 6996906881) ή στο email του συλλόγου info@ldlgreece.gr

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη. Δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας έχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη του σωματείου. Η τακτική ετήσια συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των 10 ευρώ για κάθε έτος, τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν στον Ταμία του σωματείου μας κ. Μάγγου Θεοδώρα (τηλ. 6946242800) το αργότερο μέχρι και πριν
από την έναρξη των εργασιών της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Υπενθυμίζεται στα μέλη ότι, σύμφωνα με το καταστατικό του σωματείου, σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα επαναληφθεί εντός (8) ημερών δηλαδή στον ίδιο τόπο και χρόνο ανεξαρτήτως παρουσίας συγκεκριμένου αριθμού μελών του σωματείου. Επειδή συνήθως η 1 η ημερομηνία (δηλαδή η 1 η Ιουνίου) αγνοείται, θα ισχύσει η 2 η ημερομηνία, δηλαδή η 10 Ιουνίου 2018.

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παλλίδης Αθανάσιος

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δέσποινα Διαμάντη