Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ασθενών και Φίλων Πασχόντων από Οικογενή Υπερχοληστερολαιμία

Σε συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποίησε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών και Φίλων Πασχόντων από Οικογενή Υπερχοληστερολαιμία στις 30 Αυγούστου 2018, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου συγκροτήθηκε σε σώμα, με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Κολοβός Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος: Πεσίνης Κωνσταντίνος
Γραμματέας : Κολοβού Καλλιρρόη
Ταμίας : Μάγγου Δώρα
Μέλη Δ.Σ. : Κωστάκου Πέγκυ – Κρυτσωτάκη Μάντυ – Καπέρδας Θεόδωρος

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών και Φίλων Πασχόντων από Οικογενή Υπερχοληστερολαιμία με τον διακριτικό τίτλο «LDL», είναι ένας μη κερδοσκοπικός Σύλλογος με πρωταρχικό σκοπό τη διεκδίκηση και παροχή κάθε δυνατής επιστημονικής, κοινωνικής, οικονομικής και ηθικής συμπαράστασης προς τους ασθενείς που πάσχουν από οικογενή υπερχοληστερολαιμία και τις οικογένειές τους.

Στο πλαίσιο της δράσης του, ο Σύλλογος έχει δημιουργήσει έναν εξειδικευμένο ιστότοπο (www.ldlgreece.gr) μέσω του οποίου επιδιώκει την ενημέρωση και την κάθε μορφής πληροφόρηση του γενικού πληθυσμού, αλλά και ειδικότερα όσων έχουν σχέση με τη νόσο, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν για αυτή την «κρυφή» ασθένεια, που ταυτόχρονα είναι τόσο απειλητική για τη ζωή.